För Fastighetsägare

Ventilationtjänster - Industri

Alla verksamheter som hanterar hälsofarliga ämnen behöver många gånger både processventilation och allmänventilation. Detta för att personal inte ska få bestående skador eller besvär av de giftiga ämnena.

Läs mer

För Fastighetsägare

För Fastighetsägare

Idag känner vi väl till att luftens kvalitet spelar stor roll när man handlar. Det är direkt avgörande hur länge de stannar och hur länge de orkar hålla humöret uppe. Även för den personal som arbetar i lokalerna är ventilationen viktig.

Läs mer

Ventilationsservice

Ventilationsservice

För att ventilationen ska fungera korrekt är en kontinuerlig service av största vikt, de vanligaste problemen är ofta en följd av bristande underhåll. Servicen säkerställer funktionen men förlänger många gånger också livslängden.

Läs mer