• Slider Image

Ventilation – Industri

Ventilationstjänster till industrin

Industri och verkstadslokaler har stränga krav på sig när det kommer till ventilation. All verksamhet som hanterar exempelvis hälsofarliga ämnen behöver flera gånger både processventilation och allmänventilation. Detta för att personal inte ska få bestående skador eller besvär.

Ventilation för giftiga ämnen

När man hanterar giftiga och farliga material så bör man anpassa ventilationssystemet så att föroreningarna tas om hand så nära källan som möjligt. Det kan ibland handla om total inkapsling. Andra lösningar är dragskåp, punktutsug eller huv.

Ventilation även när tillverkning ligger nere

På flera industrier kan det vara nödvändigt att ventilationssystemet är igång även om det inte pågår någon produktionen just för stunden. Detta på grund av att olika material och kemikalier avsöndrar ämnen som kräver ventilation.

Ventilation – underhåll är viktigt

Enligt de regler som arbetsmiljöverket har satt upp så ska det ske underhållskontroller på ventilationssystemen. Detta för att man ska kunna garantera bra luft. Både kontrollen och underhållet ska samtidigt dokumenteras.

Drift och underhållsinstruktioner

För att man ska kunna utföra kontroller så krävs det en tydlig dokumentation om vilka verksamheter som bedrivs och var ventilationssystemen ligger. Här anger man också kontrollpunkter, samt var filter och rensluckor sitter. Underhållsinstruktionerna ger också god insikt om med vilket intervall de olika delarna ska kontrolleras. Det bör också finns tydliga instruktioner för hanteringen av ventilationen vid brand. Ventilationssystemet kan nämligen förvärra en brand om man har otur. Dels genom syretillförseln till elden med också spridningen av brandgaser.

Ditt företag kan spara pengar

Ett effektivt underhåll gör att du kan spara pengar. När man underhåller ett ventilationssystem så kan man byta både filter och drivremmar. Många gånger kan då livslängden för exempelvis ett ventilationsaggregat förlängas med upp till 25 % vilket motsvarar nästan fem år.

Hur kan vi hjälpa dig?

Vi kan hjälpa ditt företag med allt från nyinstallation till underhåll och service. Vi tar ansvaret för ditt företags ventilation och ser till att det fackmässigt sköts och justeras över tid.