• Slider Image

Ventilation – Fastighetsägare

Ventilationstjänster för fastighetsägare

Att luftens kvalitet spelar stor roll för kunder när man handlar, känner man väl till. Det är direkt avgörande hur länge de stannar och hur länge de orkar hålla humöret uppe. Även för den personal som arbetar i lokalerna är ventilationen viktig.

Ventilationstjänster för köpcenter och affärslokaler

En utmaning när det handlar om stora lokaler och köpcenter är att stora glaspartier skapar värmebehov samtidigt som glaspartierna under sommartid kräver kylning. Många gånger är det stora ytor med hög takhöjd som ska ha en fungerande ventilation och en trivsam temperatur både så att personal ska kunna jobba inomhus samtidigt som kunden ska kunna besöka lokalerna i vinterkläder när de kommer utifrån.

Bra inomhusklimat till lägsta möjliga kostnad

Med en behovsstyrd ventilation som dessutom är decentraliserad kan många gånger vara till fördel för dig som fastighetsägare. Detta eftersom lokalerna över tid byter hyresgäster och ventilationsbehoven därmed också kanske ändras. Allt för att slippa onödiga ombyggnadsarbeten. I ett köpcenter behöver man alltid ha bra kontroll av flöden och temperatur. I slutänden bidrar det till ett bra inomhusklimat till lägsta möjliga driftkostnad.

Ventilationstjänster för kontorslokaler

Det sista man vill är att hyresgästerna har klagomål på luften kvalitet i kontorslokalerna. En kontorslokal som har dålig ventilation kan på sikt skapa högre sjukfrånvaro som leder till vårdkostnader. Så en fungerande ventilation är värt mycket både för dig som fastighetsägare och för dina hyresgäster.

Behovsstyrd ventilation

Det är idag möjligt att skapa behovsstyrd ventilation där du kan ställa hur mycket byggnaden ska ventileras beroende på belastning. Har du däremot tomma lokaler bör ventilationen ställas ner till minimum. Med hjälp av behovsstyrt ventilationssystem så är detta inga problem. Idag kan man återvinna värme ur frånluften och på så vis minska energibehovet. Man kan även utnyttja svalare uteluft när lokalerna blir varma. På detta vis minskar du på kostnaderna för komfortkyla.

Hur ser ditt ventilationsbehov ut?

Oavsett om du äger ett stort köpcenter eller kontorsbyggnader så vet vi hur man skapar fungerande ventilationslösningar som både är anpassade för dina hyresgäster och din ekonomi.