• Slider Image

Ventilationsservice

Ventilationsservice

En ventilationsservice är viktig för att ett ventilationssystem ska fungera korrekt och riktigt. De vanligaste problemen som uppstår beror oftast på bristande underhåll och service. En kontinuerlig ventilationsservice säkerställer funktionen men förlänger många gånger också livslängden.

Ventilationsservice – förebygg dålig inomhusluft

Ett dåligt fungerande ventilationssystem kom att resultera i dålig inomhusluft. Vilket också på sikt påverkar din hälsa. När vi gör ventilationsservice så gör vi en grundlig kontroll av alla delar och kontrollerar även att den injustering som gjordes vid installationen är korrekt inställd för att bibehålla effekten i systemet.

Här är några vanliga fel som uppkommer och som vi tittar på:

  • Fuktproblem kan bero på dålig isolering som lett till att det bildas kondens. Men även att regnskydden vid utluftdonen skyddar fullt ut.
  • Vissa stänger av ventilationssystemet nattetid. Detta kan medföra ökad risk för att föroreningar sprids via ventilationskanalerna.
  • Smuts i ventilationskanalerna kan skapa dåliga luftflöden. Därför är det viktigt att man ser till att kanalerna hålls rena.
  • Filter ska vara rätt anpassade. Om det är låg avskiljning så riskerar man att få in partiklar i tillluftskanalerna.
  • Filter ska bytas emellanåt för att fylla sin funktion. Ett filter som är igensatt skapar högre tryckfall vilket ofta leder till högre energiförbrukning.

Ventilationsservice – Hur kan vi hjälpa dig?

Oavsett om Du har en hel industri eller det gäller enskilda fastigheter så kan vi hjälpa dig att sköta årliga inspektioner och säkerställa att ditt ventilationssystem fungerar korrekt. Ta kontakt med oss så hjälper vi dig.