• Slider Image

Helhetslösningar – Ventilation

Ventilation – Helhetslösning

Från installation till service oavsett om det gäller till fastighetsägare, industri eller offentlig sektor. Oberoende om det är ett större eller mindre projekt och oberoende fabrikat så skapar vi en ventilationslösning som håller över tid.

Genom att anlita oss så får du en trygg partner. Vi hjälper dig med allt från akuta jobb till förbyggande underhåll. Vi hjälper dig även genom våra servicebesök som vi gör årligen på plats. Rätt investerat så spar ar du både på ekonomin och på miljön. Men du kan även lita på att lösningen är fackmässig, Vi vet hur man räknar ut rätt ventilationssystem i förhållande till boyta.

När du har ett fungerande ventilationssystem så är nästa steg att se till att det underhålls rätt. Man behöver rengöra regelbundet och även byta filter. Samt se till att ventilationssystemet fungerar som det ska i sin helhet.
Ventilation handlar om flera olika delar som ska fungera bra ihop och skapa en bra miljö både för människorna som vistas där men även fungera så det inte blir skador på fastigheten eller produkterna som framställs. Man brukar prata om luftdistribution, luftspridning samt luftväxling.

En bra luftväxling skapar en god ventilation som bidrar till att halten av föroreningar i luften hålls på en acceptabel nivå. Den luft som tillförs bör också tillföras i de delar av lokalerna där människor vistas men samtidigt får inte tillluften vara så kraftig att det skapar besvärande drag.

Att ventilationen är fungerar bra i arbetslokaler och personalutrymmen är väldigt viktigt. Arbetsmiljöverket kräver inte idag att man har fläktar men många gånger behövs fläktsystem för att skapa tillräckligt god ventilation.

Så när det kommer till projektering och installation och du behöver en helhetslösning så är du givetvis välkommen att kontakta oss.