• Slider Image

Tjänster

Ventilationstjänster

En effektiv ventilation handlar om att kunna hantera förorenad och använd luft och transportera ut den från byggnaden. Men det handlar även om att den inkommande uteluften också behöver renas innan den tillförs inomhus.

Dålig ventilation skadar både fastighet och människor

I vår luft finns det gaser, vattenånga och partiklar som kommer dels från oss människor men även från olika material och maskiner. Att man har en fungerande ventilation är viktigt för vår hälsa. Boverket har idag byggregler som talar om vilken luftväxling som gäller för en fastighet. Exempelvis så är utandningsluft och duschar, källor till fukt. Om man inte lyckas få bort fukten kommer det att bildas kondens. Risken ökar då också för mögel och rötskador som in sin tur skador både byggnaden och människorna som befinner sig i den.

Signaler som tyder på dålig ventilation:

  • Långvarig kondens på badrumsspeglar i bad och duschrum
  • Dålig uppfångning av rök och stekos i kök
  • Kondens som syns på fönsters insida under vintern
  • Känsla av tung luft då vår utandningsluft inte transporteras bort

Ventilation – Hur vi kan hjälpa dig?

Vi kan hjälpa dig att hitta felen till en icke fungerande ventilation. Flera gånger handlar det om allt från igensatta filter och igensatta frånluftskanaler till stillastående frånluftsfläktar. Men det beror även flera gånger på otillräcklig tilluft. Vi hjälper dig att lösa problemet men vi kan även ge goda råda om hur du kan förbättra ventilationen för fastigheten.

Ventilation – inre eller yttre faktorer

Ibland handlar det om att yttre faktorer runt fastigheten påverkar vilken typ av ventilationslösning man behöver. Vissa fastigheter ligger nära pollentäta områden och då kan en pollenfiltrering vara en bra lösning samtidigt som man tittar på att fastigheten har god lufttäthet och att den ofrivilliga ventilationen hålls så låg som möjligt. Fastigheter som ligger nära hårt trafikerade vägar eller i stadens kärna, bör också använda en filtrering.