OVK- Certifierade

Certifierad Sakkunnig Funktionskontrollant

Ventilationssystem ska kontrolleras regelbundet av en certifierad funktionskontrollant. Den certifierade kontrollanten får även fungera som sakkunnig i vissa bygglovs- och anmälningspliktiga projekt. RISE Certifiering är ackrediterade att utfärda certifiering för sakkunnig funktionskontrollant.

Begreppet OVK stod urpsrungligen för obligatorisk ventilationskontroll. Enligt en lag som trädde i kraft den första januari 1992 krävdes att berörda fastighets- och byggnadsägare skulle låta besiktiga ventilationssystemen. Det blev Boverket som fick bemyndigande att skriva certifieringsreglerna, och det gäller fortfarande.

För att bli certifierad måste följande uppfyllas enligt BFS 2011:17 OVK 1 med ändringar:

  • Utbildning som är godkänd enligt kraven, alternativ minst 10 år inom de meriterande områdena för respektive behörighet
  • 3-5 års yrkeserfarenhet inom de meriterande områdena
  • Projektlista för den sökta behörigheten
  • Lämplighetsintyg
  • Tentamen